FAQ om SMSlån

Är du intresserad av ett SMSlån med snabb utbetalning? Ett smslån kan vara räddningen för den som är i behov av snabba pengar och som inte har möjlighet att vänta på nästa månadslön. Det kan också vara en lösning för dig som vill ha en buffert om något oväntat skulle inträffa eller för dig som behöver betala en oförutsedd utgift.

Genom åren har SMSlån fått en ganska dålig klang, men det är inte för ingenting. Till en början var dessa lån ganska osäkra och kom från oseriösa aktörer. Det var t.ex. inte ovanligt att lånen hade en mycket hög ränta som gjorde det dubbelt så dyrt att låna, men återbetalningstiden var också orimligt kort. Än idag har SMSlån sämre krav än många andra låneformer, t.ex. privatlånet, men villkoren är betydligt mer acceptabla idag än de var igår. read more